T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1119

Davacılar, EROL GÜNAYDIN, MEHMET GÜNAYDIN, ŞENOL GÜNAYDIN’ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
5***********2 TC Kimlik Nolu Erol Günaydın,
5***********8 TC Kimlik Nolu Şenol Günaydın,
5*************4 TC Kimlik Nolu Mehmet Günaydın ile ilgili olarak mahkememizin 21/12/2018 tarihli duruşmasında konkordato taleplerinin reddine, konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve mahkememizin 25/09/2018 tarihli tensip tutanağı ile görevlendirilen konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK’nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.