T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1364

Davacı : ERKOÇ YEM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 22/11/2018 tarih ve 2018/1364 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 98474 sicil numarasında kayıtlı ERKOÇ YEM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 22/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ************ T.C. Kimlik Numaralı SMMM **************,******************** T.C.Kimlik Numaralı ******************* ve ************** T.C.Kimlik Numaralı ********************’in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 22/02/2019 günü saat 12:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 28/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.