T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/800 Esas
KARAR NO : 2018/878

Konkordato talep eden ERHAN HÜROL (TC Kimlik No: ***************) hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/08/2018 tarih ve 2018/538 Esas sayılı ara kararı ile verilen geçici mühlet kararının kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.