T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/884 Esas
İİK.’nun 286. maddesine göre, konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz mevcut olduğu anlaşılmakla İİK 287.maddesine göre Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1652-Tekkeköy sicil nosunda kayıtlı davacı Erf Boya ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi ile Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 22742 sicil nosunda kayıtlı davacı Er-Fe İzolasyon İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketihakkında 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,
Geçici mühlet kararına karşı konkordato talep eden borçlu alacaklarının ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 287/3.maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla ve davacının bildirdiği alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak davacı şirkete ************, **************** ve *************************nın geçici konkordato komiseri heyeti olarak atanmalarına,
Geçici konkordato komiseri heyetinin konkordato talep eden davacı borçluların mevcudunun defterini tutmasına, mallarının kıymetini takdir etmesine, rehinli malların kıymetini ilişkin kararlarını alacaklılara sunmak üzere hazır tutmasına, ara rapor düzenlenmesine, ön projenin takibi ve tamamlanması yönünden katkıda bulunmasına, davacı borçluların denetlenmesi ve borçlu davacılarla birlikte gerek gördüğü işlemlere katılmasına,davacıların faaliyetlerine nezaret etmesine ve İcra İflas Kanunu’nun 290.maddesinde belirtilen diğer görevleri yapmak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.