T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/379
erasDavacı ERAS GRUP YATIRIM A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 25/04/2016 günü saat 10:45’a bırakılmıştır.
Davacı tarafça İİK.nun 179 ve 324 maddeleri gereğince,iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması davası açılmış olmakla ve tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi, şirket mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, ertelemenin uzatılması talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-l maddesi gereğince Geçici denetim kayyımı olarak Doç. Dr. Ahmet Başözen’ in Mahkememizce 2014/418 Esas – 2015/242 Karar ile denetim kayyımı olarak görevlendirildiğinden, yemini yaptırılarak görevine aynen devam etmesine, şirket hesaplarının ve nakit akışının kontrolünün sağlanması açısından şirket alacaklarının kayyum tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine, alacaklara yapılacak ödemelerin ve şirket alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına, bu hususta kayyuma görev ve yetki verilmesine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.