ERCİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO: 2016/443 Es.
DAVACI: ER-BAN TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Sahil Kent Mahallesi Erciş Sahil Yolu No:37 ERCİŞ/VAN
TİCARET SİCİL NO: Erciş Ticaret Odası 3413
VERGİ NO: Erciş Vergi Dairesi 3360559612

Mahkememizin yukarıda dosya numarası yazılı dosyasında davacı şirket tarafından iflasın ertelenmesi hususunda ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş, mahkememizin 14/03/2016 tarihli kararı ile Erciş/VAN Ticaret Odasının 3413 sicilinde kayıtlı Erciş Van Vergi Dairesinin 3360559612 nolu dosyasında işlem gören adresi Sahil Kent Mahallesi Erciş Sahil yolu no: 37 Erciş /VAN olan ER-BAN TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş. ‘ nin iflasın ertelenmesi hakkında bir karar verilinceye kadar ;
A) İİK. ‘ nın 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılan yada yapılacak takipler hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiç bir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına;
B) Yapılmış takiplerle ilgili muhafaza tedbir yapılmış ise üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla muhafazalarının kaldırılarak davacı şirket yetkililerine yed-i emin olarak teslimine ( İİK ‘ nın 206. Maddesinin 1. Sırasındaki alacaklar için uygulanmayacaktır )
C) Taşınır – taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar nedeniyle yapılacak yada yapılmış takiplerde ise muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine,
D) Davacı şirkete 14497476620 TC kimlik nolu Yeminli Mali Müşavir Mustafa BUDAK’ın denetim kayyımı olarak TAYİNİNE; işlerinde kayyıma yetki verilmesine karar verilmiştir.
İcra İflas Kanunun 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.