T.C.

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/587

Davacı ENKA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309/a İla 309/l)) davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 533327/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) ENKA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin hakkında 19/06/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 19/09/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı (borçlu)İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
B) 19/06/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan SMMM Hayri Hakan KIVANÇ, SMMM Seyit Cındık ile Ticaret hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi ŞUA’nın görevleriningeçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/587 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanınduruşmasının 15/11/2018 günü saat 14:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 14/09/2018

 

Konkordato Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.