ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
ENKA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/587 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 533327-0 numarasına kayıtlı, “ Sümer Mahallesi 8. Sokak Bozkuş Sitesi no:48/C Zeytinburnu/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Enka İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ne, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/587 E. sayılı dosyasında 15/11/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen SMMM Hayri Hakan KIVANÇ, SMMM Seyit CINDIK, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fethi ŞUA dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Cad.No:38 Aslantaş Apt.B Blok D:8 Bakırköy / İstanbul adresine ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi eklenerek, (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu,) posta yolu ile gönderilmesi, bildirilmesi,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.25/01/2019
Konkordato Komiser Heyeti
Mehmet Fethi ŞUASMMM. Hayri Hakan KIVANÇ SMMM. Seyit CINDIK
Yrd. Doç. Dr.- Hukukçu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.