T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/587

Davacı ENKA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309/a İla 309/l)) davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 533327/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) ENKA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 15/11/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)19/06/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d) 19/06/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan **************, *************, **************’nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAKDEVAMINA,
e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililereilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.