NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/518 KARAR NO : 2019/122
Davacı EMRE ŞENER aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davacı Emre ŞENER hakkında verilen geçici mühlet kararının KALDIRILMASINA, davacının konkordato kesin mühleti verilmesi talebinin REDDİNE, davacının konkordato talebinin REDDİNE,
2-Davacı leh aleyhinde verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına,
3-Komiserlerin görevlerinin sonlandırılmasına ve komiserlerinin görevlerinin sonlandırıldığının Adana Bilirkişi Bölge Kuruluna derhal bildirilmesine,
4-İİK’nun 288/3 maddesi uyarınca davanın reddine ve tedbir kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararın aynı maddenin 2. Fıkrası uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.