EMİR PETROL TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUHARREM MELEK VE ORTAĞI

AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Trabzon

2019/539 Esas

T.C. AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/539 Esas Davacı EMİR PETROL TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUHARREM MELEK ve ORTAĞI tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında 13/03/2020 tarihli verilen ara karar gereğince, Davacı Konkordato geçici komiser heyetinin görüşleri ve davacı tarafın talebi ile tüm dosya kapsamı dikkate alınarak 7101 sayılı kanun ile değişik İİK. 287. Maddesi uyarınca davacı Mersis Numarası 0334000991800018 olan EMİR PETROL TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUHARREM MELEK ve ORTAĞI hakkında 18/12/2019 tarihinden başlamak üzere üç ay süre ile verilen geçici mühlet kararının İKİ AY DAHA UZATILMASINA, Mahkememizce geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen mali müşavir Hülya ŞİMŞEK ve Necmi KÖMÜR ile Av. Hakan ORHAN’ın görev sürelerinin Mahkememizin 13/03/2020 tarihli ara kararında belirtilen hal ve şartlarla uzatma süresinin sonuna kadar devam etmesi hususları ilan olunur. 17/03/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.