T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/734 Esas

Davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Uluçınar VD:3330086199) tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Uluçınar VD:3330086199) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) hakkında 24/10/2018 tarihinden başlamak üzereverilen geçici mühlet kararının sona erme tarihi olan 19/02/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Geçici komiser olarak mali müşavirler Bülent KOÇAK, Selahattin BAL ve hukukçu Erkan SONAR atanmıştır. Söz konusu verilen kesin mühlet kararında komiserlerin görevlerinin devamına karar verilmiştir. İİK’nun 288. maddesi gereğince kesin mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmasının 13/02/2020 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.