KONKORDATO KARAR İLANI
İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
 : 2018/1177
KARAR NO : 2019/66

Davacılar EMİN TAHA(TCN:1********0),ŞEBNEM TAHA (TCN:2************4) ve TAHA KARGO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:395965-0) (Marmara Kurumlar Vergi Dairesi;Vergi No:8160580223) tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Davacılar TAHA KARGO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,EMİN TAHA ve ŞEBNEM TAHA hakkında açılan davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,
Konkordato geçici mühletinin ve buna bağlı olarak verilen tüm tedbir ve diğer kısıtlamalarının kaldırılmasına, 
Mahkememizce tayin edilen geçici komiserlerin görevlerinin sonlandırılmasına,
Geçici mühletin kaldırıldığının ilgili kurumlara bildirilmesine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.