T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/534 Esas
İ L A N

Davacı , EMFA İLETİŞİM HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMİNİKASYON İNŞAAT PETROL GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
21/11/2018 tarihli tensip tutanağının 4-a nolu ara kararı gereği şahısların davacı şirketten kaynaklanan borçları ile sınırlı olmak üzere 21/11/2018 tarih saat 11:44’dan başlamak üzere 3 AY SÜRE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiştir.

Tensip zaptının 4-b maddesi gereği, mahkememizin izni olmaksızın geçici mühlet kararından itibaren rehin,kefalet, devir, takyit (sınırlayıcı işlem), ivazsız tasarruf işlemlerinin tedbiren önlenmesine, hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verilmiştir.

İİK m.288 gereği geçici mühlet kararının ilan edilmesi, ilanda ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin belirtilmesi rica olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.