ALACAKLILARI, ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

EMFA İLETİŞİM HARİTA KADAST. MÜH. TELE.TAŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

(T.C. Kahramanmaraş 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/534 Esas Sayılı Dosyası)


Konkordato talep eden ve hakkında 11/04/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verilen Emfa İletişim Harita Kadast. Müh. Tele.Taş. San. ve Tic.Ltd. Şti.’den alacaklı olanların alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini, temsile ve talebe yetkili olduklarını gösteren belge ile birlikte işbu ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ”ismetpaşa mahallesi 12.sokak no:2 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş” adresine elden veya taahhütlü posta ile veya smmmst@hotmail.com adresine e-mail yolu ile alacaklarını bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordatomüzekkerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları, İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 290’ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 uncu maddeler uyarınca ihtar ve ilan olunur.


Konkordato Komiseri Ayben KEÇECİOĞLU

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.