T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/335

Davacı, EMEKSİZLER AKARYAKIT YEM VE NAKLİYAT İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ ile Davalı, HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Polatlı Sicil Müdürlüğü’nün 2660 sicil nosunda kayıtlı Emeksizler Akaryakıt Yem ve Nakliyat Sanayi Tic. Ltd. Şti’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK 286 ve 287 madde hükümleri gereğince,

A) GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

B) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) tüm tedbirlerin uygulanmasına,

C) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak ************************** ‘ningeçici konkordato komiseri olarak atanmasına,

Şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına,

Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ile mahkememiz yargılamasının 15/01/2019 tarihine bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Konkordota Komiserinin İletişim Bilgileri

**************************************

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.