T.C. KONYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2016/793 Esas

Davacı EMEKLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince,
1- Muamele merkezi adresi Fetih mah. Halilağa sk no 4/1 Karatay/Konya adresinde süt ve süt ürünleri işleme işi ile iştigal eden Konya Ticaret Sicilinin 16753 sırasında kayıtlı davacı EMEKLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 21.06.2016 tarihinde açılan dava ile iflasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2016/793 Esas sırasında kayda alındığı, dava duruşmasının 19.07.2016 günü saat ll:00’e bırakıldığı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları ilan olunur.
2- Tüm istisna ve sınırları ayrıntılı olarak mahkememizin 22.06.2016 tarihli ara kararlarında belirtilen ve tüm tedbirlerin istisna ve sınırları için dava dosyamızdaki sözü geçen ara kararlarına bakılmak kaydıyla davacı şirketin envanterini düzenlemesi, yönetim organının tüm kararlarını onaylaması, borçlanması, kambiyo senedi keşide ve ciro etmesi, banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının çekilmesi işlemlerini onaylanması, alacaklılar arasında haksızlığa yol açılmaması, ihtiyati tedbir ara kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması veya yerine getirilmemesinin önlenmesi veyahut denetlemesi ve bunların uygulanmasından doğabilecek kimi basit sorunların çözümü,- her üç ayda bir projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkememize rapor etmesi için muhasebeci ve mali müşavir İLHAN KETEN’in davacı şirkete kayyım olarak atanmasına ve kayyım tarafından onaylanmayan işlemlerin yoklukla malul olduğuna karar verildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.