T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ L A N

ESAS NO: 2018/377

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Elazığ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 014698 sicil nosunda kayıtlı davacı ELPEL GIDA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 14/12/2018 tarihinde başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMİŞ OLUP,
Geçici mühlet kararın 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 288. maddesi uyarınca alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.