T.C.
KARABÜK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/251

Mahkememizin 19/10/2018 tarihli tensip zaptı ile Elitler Gıda İnşaat Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketinin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince geçici mühlet kararı verilmesine karar verilmiş ve şirkete komiser olarak Dursun Yaman atanmıştır. Verilen geçici 3 aylık geçici mühlet kararı 19/01/2019 tarihinde sona erecek olup, davacı vekili 17/01/2019 tarihli dilekçesi ile mühlet kararının uzatılmasını talep etmiştir. Kontordato Komiseri Dursun Yaman 11/01/2019 tarihli raporunda iyileştirme projesinin başarıya ulaşabilmesi için 2 aylık ek sürenin verilmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğunu beyan etmiştir. Elitler Gıda İnşaat Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketinin konkordatotalebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 287/4 maddesi gereğince GEÇİCİ MÜHLET KARARININ 19/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.