Davacı EKSPO TEKSTİL YATIRIM VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. vekili tarafından mahkememizde açılan İflas Ertelemesi davada;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 342647 sicil numarasında kayıtlı, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi N:C/5 Beyoğlu İstanbul adresinde faaliyet gösteren davacı Ekspo Tekstil Yatırım ve Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. nin TTK 377 ve İİK179-179/a maddesi .uyarınca şirketin borca batıklığmın tespiti ile davacı şirketin iyileştirme projesi dahilinde mali durumunu düzeltebilmesi amacıyla iflasın (1) yıl süre ile ertelenmesinin talep edildiği, şirkete Mali Müşavir M.Uğur Üstün’ün denetçi kayyım olarak tayin edildiği ve yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyımın onayına bağlı kılındığı, bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin 15 gün içinde mahkememize başvurarak 2016/155 esas sayılı dosyada görülmekte olan davaya müdahale talep edebilecekleri ilan olunur.

ekspo_tekstil

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.