T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2018/561 Esas 27/11/2018
Davacılar , EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (İflastan Sonra Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309)) davası nedeniyle;
Davacı şirketin GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI TALEBİNİN KABULÜNE karar verildiğinden;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287/4 maddesi uyarınca;
I-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34300 sicil numarasında kayıtlı davacı EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce 28/08/2018 Tarihli 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 28/11/2018TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 28/08/2018 tarihli ara kararları ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen geçici komiser heyeti olarak **************, *************, *********** GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, LI’nın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Tahkikat duruşmasının 28/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Yasayla değişik İİK’nın 288. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.