T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/561 Esas
29/01/2019
İLAN

Davacılar EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34300 sicil numarasında kayıtlı davacı EKOPET TAŞIMACILIK TAAHHÜT AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce 28/08/2018 Tarihli 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 28/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARINDAKİ SÜRENİN DOLDUĞU 28/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 28/08/2018 tarihli ara kararları ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen SMMM ABDURRAHMAN KARAKAŞ,SMMM MAHMUT FIRAT, HUKUKÇU Av. HASAN COŞKUN’un GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA ve konkordatokomiser heyeti olarak görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Duruşmanın 28/01/2020 günü saat:14:00’e bırakılmasına, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.