T.C. FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/346
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 8833 ticaret sicil numarasında kayıtlı, Muğla Seydikemer ilçesinde (Uğurlu mah. 5 Kavak sokak no:20/A-A) Ekoltaş Maden Sanayi Ticaret Ltd. Şti.hakkında borçlu vekilinin konkordato talebi üzerine mahkememizce 29/11/2018 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet kararı verilerek, ********************* geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tutulmuştur.
Alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkondato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususunu delilleri ile birlikte ileri sürülebilecekleri gibi mahkememizden de konkortato talebinin reddini talep edebilecekleri hususu İİK’nın 288. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.