T.C.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO :2018/758

Mahkememizce 25/01/2019 tarih ve 2018/758 esas sayılı kararla; Davacı şirketler yönünden;
1-Eklips İnşaat harita ve mühendislik danışmanlık elektronik yazılım donanım otomasyon temizlik sanayi imalat ve ticaret anonim şirketi ( VKN: 6220017705)ve davacı İnteco Teknoloji Çözümleri İnşaat tarım ve hayvancılık turizm sanayi ticaret limited şirketini (VKN: 4780509667) 1 yıllık konkordatokesin mühleti verilmesine,
3-Kesin mühlet kararı ile İİK 294-295-296-297 maddesinde düzenlene sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
4-Davacı şirketlerin yönetim kurulu ve müdürünün tüm işlem ve kararlarının konkordato komiserler kurulu onayına tabi tutulmasına,
5-Geçici konkordato komiserler kurulunun görevinin kesin mühlet içinde de devamına,
6-Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak alacaklar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına,
Davacı gerçek kişiler yönünden;
1-Davacı gerçek kişiler yönünden geçici mühletin uzatılması talebinin kabulü ile, geçici mühletin bitiminden itibaren davacılar Serhat Oyman ve Şevder Oyman’a konkordato geçici mühletinin iki ay uzatılmasına,
2-Gerçek kişiler yönünden geçici mühlet uzatılmakla, dosyanın tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmesine,
Kesin mühletin, kesin mühlet kararının ve uzatma kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.