T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/691

Davacı, EKİNCİLER PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;

1– Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 67656 sicil nosunda kayıtlı olan EKİNCİLER PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;

a) Davacı şirkete 19/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,

b) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) tüm tedbirlerin uygulanmasına,

c) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Yeminli Mali Müşavir Hikmet Yılmaz’ın geçici konkordato komiseri olarak atanmasına,

Şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiseri onayından sonra geçerlilik kazanmasına,

Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.