T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/893 Esas

Davacı EKEN CANLI HAYVAN TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET MAHMUT EKEN’in mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 822161 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) EKEN CANLI HAYVAN TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET MAHMUT EKEN hakkında 24/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak Erkan Köylü’nün görevlendirilmesine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/893 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12/12/2018 günü saat 14:00‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
KONKORDATO KOMİSERİ;
ERKAN KÖYLÜ; Mali Müşavir, T.C.************** Adres; ***************Tel; *****************
DAVACI ŞİRKETİ; EKEN CANLI HAYVAN ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET MAHMUT EKEN Adres; Firüzköy Yolu Bağlar Mevkii Sarıgül Sok. No:2/1 Avcılar/İstanbul, Ticaret Sicil No;822161 Vergi No: 3270059586

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.