T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2016/661 Esas

Davacı EGES ELEKTRİK VE ELEKTRONİK GEREÇLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
1-) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 182270 sicil nosunda kayıtlı davacı EGES ELEKTRİK VE ELEKTRONİK GEREÇLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş, hakkında mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, delillerini en geç duruşma günü olan 10/11/2016 günü saat 09:40′a kadar ibraz etmeleri, gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri,
2-) Ayrıca davacı şirkete İİK. m.l79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak mali müşavir Nermin Arıcı, makine mühendisi Mustafa Sönmez, hukukçu öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Nihat Güman’ın atanmalarına, kayyımların şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmelerine, şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımların onayına bağlı tutulmasına,
Davanın H.M.K.’nun 316. ve 322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İİK.nun 179/a-2 ve 166. maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olu nur.10/08/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.