EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ VE ORTAKLARI HASAN KARADUMAN VE SEZAİ KARADUMAN

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR

2018/1452E

İ L A N T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ESAS NO : 2018/1452 Esas EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİVE ORTAKLARI 1-HASAN KARADUMAN 2-SEZAİ KARADUMAN ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVETİ İzmir 1. Asliye ticaret mahkemesinde 2018 /1452 Esas no ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan İİK 285 ila308/h) davası nedeniyle İzmir Ticaret sicil müdürlüğüün Merkez-100899 sicil numarasında kayıtlı EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ve ortakları Hasan Karaduman (TC 35008779672 ) ve Sezai Karaduman (TC:35038778652) a 07.03.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilmiş ve Konkordato komiseri olarak da YMM Ali İhsan Demiray görevlendirilmiştir. Komiserliğimizce daha önce alacaklıları davet ilanı yapılmış alacaklarını bildirmeleri istenilmiştir. Gelinen süreçte İİK nun 301. Maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapmak gerekmiştir. Borçluların konkordato projesinin müzakeresi ve oylanması amacıyla 25.02.2020tek bir toplantı yapılacak olup ikinci bir alacaklılar toplantısının yapılması kanunen mümkün değildir. Bu doğrultuda EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ ve ortakları Hasan Karaduman ve Sezai Karadumandan alacaklı olup alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte firma bilançosunda ve kayıtlarında mevcut alacaklılar ile aşağıda belirtilen yer,tarih ve zamanda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. 2004 s.İİK nun 302 maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabileceklerdir.Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde gerçekleşen iltihaklarda İİK nun 302/6. Maddesi gereğince kabul olunur. Toplantı ve oylamaya veya sonradan oylamaya iltihak edecek alacaklıların ,temsilci veya vekillerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 2004 sayılı İİK nun301. Maddesi gereğince alacaklılar toplantıdan önceki 7 gün içinde belgeleri inceleyebileceklerdir. İnceleme yeri olarak Gazi Bulvarı Münir Birsel plaza No:95 Kat:7, D:12 Çankaya /İzmir komiserlik adresimde mesai gün ve saatlerinde inceleme talepleri kabul edileceği ilan ve ihtar olunur. 03.02.2020 TOPLANTI TARİHİ : ADİ ALACAKLILAR : 25 Şubat 2020 Salı Saat : 14-16 REHİNLİ ALACAKLILAR : 25 Şubat 2020 Salı Saat : 16-17 TOPLANTI YERİ : Menderes nikah sarayı ve kongre merkezi Barbaros mah. 408 sokakNo: 2 Menderes/İZMİR Aliİhsan Demiray Konkordato Komiseri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.