T.C. 
VAN 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/561 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra veİflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince işbu tensip tutanağının 5 nolu ara kararında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa’nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; VanTicaret Sicil Müdürlüğü’nün 7239 sicil numarasına kayıtlı, VanVergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 3250532472 vergi kimlik numaralı EFEM MİMARLIK MADENCİLİK MAKİNE MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TAAHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 18/10/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 2 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirilmesine, geçici komiser heyeti olarak genel muhasebe, kamu maliyesi alanlarında uzman Serbest Muhasebeci Mali Müşavir *******’ın ve inşaat mühendisi V***************’ın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VEİHTAR olunur.22/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.