T.C. BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

2018/378-ESAS SAYILI DOSYA ATAMASI GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Balıkesir3. AsliyeHukuk Mahkemesinin Ticaret Mahkemesi Sıfatı ile 2018/378-Esas sayılı dava dosyasında “EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş” ne mahkemece 17/10/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordato komiseri olarak olarak ************** ile **************** görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan “EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş” den alacağı bulunan alacaklıların, konkordato geçici komiserliğimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ************* adresinde geçici komiserlikçe görevlendirilen ************* ‘ye alacak tutarını ve alacak tutarına esas alınan tarihi belirtir şekilde yazılı olarak, komiserlikçe görevlendirilen kişiye tutturulan evrak kayıt defterinden gelen evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı, İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.