T.C. DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

ESAS NO: 2016/304 Esas

Davacı EDA EĞİTİM DERSHANECİLİK ARAŞTIRMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET KOÇ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İ.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca yukarıda ismi yazılı davacı şirket hakkındaki alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.