İstanbul Merkezli ECY Metal Demir Çelik Nak. ve İnş. Mam. Ltd. Şti iflas erteleme istedi.

Birleşen davanın davacısı ECY METAL DEMİR ÇELİK NAK. VE İNŞ. MAMULLERİ TİC. LTD. ŞTİ. hakkında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

Birleşen davanın davacısı , ECY METAL DEMİR ÇELİK NAK. VE İNŞ. MAMULLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’inin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 01/06/2016 saat 14:15 da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 hükmü gereği ilan olunur. 09/03/2016

ecy_metal

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.