ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/773

Ankara Ticaret Sicilinin 395686 sırasına kayıtlı, Ostim OBS mah. 1171/1 sok. no: 18 Yenimahalle/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı EBS MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT İMALAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ******************** adresinde mukim Murat YAVUZ (TC: *************) ve ************ Ömer TÜRÜDÜ (TC: **************) vekili *****************İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 24/10/2018 gün ve 2018/773 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacılar EBS MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT İMALAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Murat YAVUZ ve Ömer TÜRÜDÜ’nün isteminin kabulü ile bugünden (24/10/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, *********** ve ****************’ın Konkordato Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde derhal ilan edilmesinekarar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.