DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HÜSNÜ EKEN

İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İstanbul

2018/1255 Esas

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2018/1255 Esas Davacılar DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HÜSNÜ EKEN tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle; Kalamış Erguvan sk. Akmen Apt. No. 5/1 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 11003/8 sicil numarası ile kayıtlı ve Göztepe Vergi Dairesi 3200031457 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kalamış Erguvan sk. Akmen Apt. No. 5/1 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan 11615410504 T.C Kimlik nolu HÜSNÜ EKEN tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında ; Davacılar DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HÜSNÜ EKEN’e 7101 SayılıKanunile değişik İİK 289 maddesi gereğince 26/03/2019 tarihinden itibaren verilen bir yıllık kesin sürenin26/03/2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına, Tensip kararı ile belirlenen tedbirlerin ve komiser heyetinin görevlerinin devamına ve dosyanın komiser heyetine tevdine, Duruşmanın 22/05/2020 günü saat 13:30’a bırakılmasına, İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.24/03/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.