T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1255 Esas

Davacılar DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HÜSNÜ EKEN tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
**************** adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 11003/8 sicil numarası ile kayıtlı ve Göztepe Vergi Dairesi 3200031457 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
************* adresinde bulunan 1161***0504 T.C Kimlik nolu HÜSNÜ EKEN tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 26/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak**************, ***************** ve ***************************atanmıştır.
Duruşmanın 24/01/2019 günü saat : 14.15’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.