T.C. SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/592 Esas

Mahkememizde Silopi Vergi Dairesinde 3150791100 vergi no, Şırnak Ticaret Sicil Müdürlüğünün 966 sicil numarasına kayıtlı davacı Duraklar Tekstil Tarım Ürünleri Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Konkordato davası açılmış olup, Mahkememizce 26.11.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.

Alacakların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.