DUMANTEPE YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYAT TURİZM AKARYAKIT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İSTANBUL

2019/799E

İLAN T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2019/799 Esas Davacılar (borçlular) DUMANTEPE YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYAT TURİZM AKARYAKIT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile FIRAT ŞAHKULUBEY’in mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla; a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 818665/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) DUMANTEPE YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYAT TURİZM AKARYAKIT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile (TC:58417267202) FIRAT ŞAHKULUBEY hakkında verilen 25/10/2019 TARİHLİ 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 25/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacıların (borçluların) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, b) 25/10/2019 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan KAMİL AZİZ AKKAYA, RAFET BİRİNCİ ve ESİN CİVELEK’in görevlerinin geçici mühletin uzatıldığı süre içerisinde DEVAMINA, Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2019/799 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 19/03/2020 günü saat 14:15’de yapılacağı, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.23/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.