T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/173 Esas

Davacı DTRK Konstrüksiyon İnşaat Taahhüt Madencilik Mimarlık Mühendislik Reklam ve Organizasyon Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Mahkememize açılan Konkordato davası uyarınca; İsmet Paşa Mah. Demircioğlu Cad. Aydın Apt. No:2/2 Merkez/Çanakkale adresinde faaliyet gösteren, 0313054616900019 Mersis Numaralı, Çanakkale/7914 Ticaret Sicil Numaralı ve Çanakkale Vergi Dairesi’nin 3130546169 Vergi Kimlik Numaralı vergi mükellefi DTRK Konstrüksiyon İnşaat Taahhüt Madencilik Mimarlık Mühendislik Reklam ve Organizasyon Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen Konkordato davasında mahkememizce 11/02/2019 günü saat 16:45’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet verilmiş olup, Konkordato Komiseri olarak 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Adem Yaman ve Avukat Fırat Yağcı atanmıştır.
Dosyanın duruşmasının 30/04/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.