İLAN
T.C. 
SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDEN
ESAS NO :
 2018/413

Mahkememizce Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30990 sicil sayısı ile işlem gören davacı DOYUM CATERİNG VE ORGANİZASYON HİZ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ (vergi numarası: 3100154911, mersis numarası: 0310015491100016) hakkında 22/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verildiği ve konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Prof. Dr. Habib Yıldız’ın atandığı, 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi gereğince DOYUM CATERİNG VE ORGANİZASYON HİZ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ‘den alacağı bulunan alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile işbu ilan tarihinden ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmesi gerektiği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.