T.C. SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/270 Esas

Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : DÖRT BAHAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Davacı DÖRT BAHAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili **************** tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;Yukarıda ismi yazılı DÖRT BAHAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Sarıgöl Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/270 Esas sayılı dosyasının 13/11/2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı DÖRT BAHAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 13/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur. 13/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.