T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/651

Davacı DORSAT YAPI VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin (Ticaret Sicil No:11020) (Uluçınar VD:3100631305) tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İle 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı DORSAT YAPI VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:11020) (Uluçınar VD:3100631305) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 17/08/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 17/08/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler ************* ile ************ve ***********atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 15/11/2018 günü saat 13:30′ a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.