T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/651 Esas

Davacı DORSAT YAPI VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı DORSAT YAPI VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası açılmış olup mahkememizce 17/08/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 17/08/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ************** ile ************* ve******************** atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 15/11/2018 tarihli duruşmasının 5 nolu ara karar gereğince 15/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 14/01/2019 günü saat 14.20’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.