T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/570 Esas
Davacı, DONATELLİ DONATO TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA VE LOKANTA SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonunu Tasdiki nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 638153 sicil nosunda kayıtlı davacı DONATELLİ DONATO TEKSTİL KONF. GIDA VE LOKANTA SAN.TİC.ŞTİ hakkında mahkememizce verilen 08/06/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 08/09/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 08/06/2018 tarihli tensip 8 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 
b)08/06/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince görevlendirilen ve geçici komiser olan NERMİN ARICI’nın GÖREVİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/570 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 05/11/2018 günü saat 14:10‘da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.