T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/570 Esas

Davacı, DONATELLİ DONATO TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA VE LOKANTA SAN.TİC.LTD.ŞTİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonunu Tasdiki nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 638153sicil nosunda kayıtlı davacı DONATELLİ DONATO TEKSTİL KONF. GIDA VE LOKANTA SAN.TİC.ŞTİ hakkında mahkememizce verilen 05/11/2018 tarihli ara karar gereğince;
“Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olmakla davanın REDDİNE,
Geçici mühletin kaldırılmasına ve İİK madde 288 gereğince geçici mühletin kaldırıldığının ilanına,
Hüküm tarihi itibariyle tedbirlerin kaldırılmasına,
Geçici komiser ****************’nin görevine son verilmesine” karar verilmiş olduğu 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.