T.CİSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/944
KARAR NO : 2018/1100

Davacılar DOKUZ SEKİZ MÜZİK YAPIM MENAJERLİK SANATSAL ORGANİZASYONLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:486362) (Beşiktaş Vergi Dairesi;Vergi No:3090229715) ve AHMET ÇELENK (TCN:23*******60)tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
-Davanın usulden reddine,
-Komiserlerin görevlerinin sonlandırılmasına,
-16/10/2018 tarihli karar gereğince geçici mühlet verilmesine bağlı olarak verilen takip işlemlerinin yapılmaması,ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin uygulanmaması gibi tüm kısıtlamaların kaldırılmasına,
-Geçici mühletin kaldırıldığının ilgili kurumlara bildirilmesine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.