T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/1171 Esas

Davacı DOĞU DAĞITIM PLASTİK PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. veMUSTAFA GÜRSES hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 163519/5 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) DOĞU DAĞITIM PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve ****************** TC Kimlik Numaralı davacı borçlu MUSTAFA GÜRSES hakkında 03/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların (borçluların)İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacıların(borçluların) sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak ************, *********** ve ***************’ın görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1171Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/02/2019 günü saat 15:00’de yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.04/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.