Davacı Doğansu Harita Danışmanlık Mühendislik İnşaat Maden Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; Açılan bu davanın yargılaması 06/06/2016 günü saat 09: 30’a bırakılmıştır.
doğansuDavacı tarafça İ.İ.K.’nun 179 ve 324 maddeleri gereğince, iflasın ertelenmesi davası açılmış olmakla ve davacı şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında şirketin uygulamalarının denetlenmesi, şirketin mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararlann ye yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-l maddesi gereğince geçici denetim kayyımı atanması gerektiği kanaatine varılmakla; Geçici denetim kayyımı olarak Erciyes Üniversitesinden İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd Doç, Dr. Talip Torun’un tayinine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.