T.C.
OSMANİYE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı 2018/290 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünün 80/0030699 nolu sicilinde kayıtlı DOĞAN TİCARET – Ümmü KARABIYIK’ın 26/10/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.