Eskişehir Merkezli, Doğ-Kar Alüminyum Cephe Sistemleri Otomasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti 1 yıl süre ile iflas erteleme aldı, kayyum atandı.

Davacı Doğ-Kar Alüminyum Cephe Sistemleri Otomasyon inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle yapılan yargılamada Mahkememizin 27/01/2016 Tarih, 2016/75 sayılı ilamı ile;
Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34338 sicil numarası ile kayıtlı davacı – Doğ-Kar Alüminyum Cephe Sistemleri Otomasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının İcra İflas Kanunun 179/b. Maddeleri uyarınca 27/01/2016 gününden itibaren 1 YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE,
İcra İflas Kanunun 179/a. Maddesi uyarınca Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Müdürü ve temsilcilerinin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına, Kayyım olarak re’sen İlhan UYGUR’un atanmasına,
a) Kayyımın öncelikle Şirket malvarlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasınm gözetilmesine ve Şirket malvarlığının azaltılmasının önlenmesiyle iyileşme projesinin uygulanmasının da kayyımca gözetilmesine,
b) Davacı – Şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyım tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına,
c) Şirket faaliyetlerinin kayyım tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az bir kez kayyımın Şirket merkezinde çalışma yapmasına,
Kayyımın üçer aylık dönemlerde ve bir yıllık sürenin sonunda mahkememize rapor sunmalarına,
Karar verilmiş olup ; İ.İ.K.nun 179/a-son maddesi yollamasıyla 166/2. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 01/02/2016

dogkar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.