T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/724

Davacı, DMR MİMARLIK TEMİZLİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 224615 sicil nosunda kayıtlı olan DMR MİMARLIK TEMİZLİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yararına verilen geçici mühlet kararı süresinin uzatılması talebinin KABULÜNE; buna göre davacı yararına 31/10/2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin 31/01/2019 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına,
2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret ederek 31/10/2018 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiserler kurulunun görevlerinin devam ettirilmesine, kurul tarafından davacı şirketin kayıtları, mal stokları incelenerek şirketin aktif varlığında yer alan stokların tam bir tespitinin yapılması, bunların fiilen var olup olmadığının tespiti, diğer aktif değerlerin tek tek belirlenmesi, belirlenen kaydi değerlerinin varsa üzerindeki rehinlerin ve miktarlarının açıklanması, yine talepçi şirketin ticari defter ve kayıtlarında yer verilenler ile alacaklıların bildirmesi neticesinde tespit edilebilen borçların faizleri ile birlikte ortaya konması, şirketin son 3 yıldaki gelir durumunun ve halen elindeki iş durumunun (kayıtlarına yansıyan) belirlenmesine, sonuçta talepçinin konkordato ön projesi de gözetilerek, gerekirse bilirkişiler marifetiyle inceleme yaptırılıp, şirketin rayiç mal varlığının tespiti sonucunda, ön projede değinilen kalemlerle ilgili şirketin herhangi bir girişiminin, faaliyetinin bulunup bulunmadığının tespitinin istenmesine, raporun hazırlanması için 2 aylık uzatılan sürenin dolması beklenmeksizin işlemler tamamlandıktan sonra raporun ibrazına,
3-Mahkememizin 31/10/2018 tarihli geçici mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen iki aylık sürede de aynen yerine getirilmesine,
4-Davacı yararına verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK’nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.